Achtergrond

Mijn jarenlange praktijkervaring steunt me bij mijn werk; ik weet hoe je als werker in de gezondheidszorg of de dienstverlening mensen kunt helpen hun eigen zwakheden en sterke kanten te accepteren; ik herken het als mijn cliënten in hun werk in een situatie van overdracht en tegenoverdracht verzeild raken; ik weet wat het betekent om met mensen met traumatische ervaringen te werken.

Ik heb oog voor diversiteit in (culturele) achtergrond. Mijn cliënten uit de gezondheidszorg en de dienstverlening profiteren van deze ervaringen.

Cliënten die in de mediawereld werkzaam zijn, voelen zich aangesproken door de spiritualiteit van waaruit ik werk. Zij zijn vaak op zoek naar een evenwicht tussen een -broos- publiek ego en het ook kunnen genieten van andere dingen in het leven. Ik ondersteun ze bij het leren relativeren van dit publieke ego en bij het opbouwen van een gezond evenwicht tussen ster-zijn en `gewoon` mens zijn.