Werkwijze

Mijn aanpak is directief, ik kan me goed inleven in situaties, maak daarbij ook gebruik van non-verbale signalen en help zo mensen om zicht te krijgen op achterliggende patronen. Mijn kracht ligt daarbij in de combinatie van intuïtie en vakmanschap. Door mijn aanpak wordt snel duidelijk of vragen werkgerelateerd zijn, een persoonlijk karakter hebben, of een combinatie van beide zijn. Coaching en hulpverlening kunnen zonodig elkaar aanvullen of op elkaar aansluiten.

Bij werkgerelateerde vragen werk ik resultaatgericht, bij persoonlijke problemen themagericht. Maar centraal staat altijd dat ik mensen wil ondersteunen zichzelf te leren helpen; ze krijgen handvatten aangereikt waarmee ze dat kunnen doen. Daarbij kies ik voor een eclectische benadering. Mijn methodieken zijn niet verbonden aan een specifieke 'school' of stroming.

Ik verwacht van mijn cliënten, dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en dat ze open staan voor reflectie. Als het nodig is, schuw ik de confrontatie niet. Cliënten zeggen over mijn benadering: “door de gesprekken begrijp ik wat er aan de hand is, ik weet hoe ik verder moet en kan dat ook”. Ze voelen zich gesteund om problemen aan te pakken en patronen te doorbreken.